Preciznost

Pro redukci nákladů a zachování maximální reprodukovatelnosti výsledků jsme vyvinuly zcela unikátní nanášecí a míchací systém. Ať už se jedná o úpravu látky před potiskem nebo její zušlechtění po potisku, naše bezkontaktní nanášecí technologie umožňuje nastavení intenzity saturace látky na gram přesně.

Nanášení je realizováno pomocí sprejového pole s kolmým nástřikem, které se díky motorizovaného systému automaticky přizpůsobí šíři zpracovávané látky. Pro uniformní nástřik při jakékoli rychlosti je využívána kombinace konstantního tlaku kapaliny a precizního časování otvírání jednotlivých trysek. Dopravníkový pás zůstává čistý díky důmyslnému systému bočnic, které zachytí jakýkoliv přestřik. Dotykové a uživatelsky přívětivé rozhrání umožňuje nastavit veškeré parametry potřebné pro precizní a reprodukovatelné výsledky. Všechna nastavení je možné uložit pod konkrétní látku a tím zrychlit přípravu a eliminovat chyby. Navíc obsahuje i rozhrání na příjem a správu úkolů z nadřazeného manažerského systému anebo webového rozhraní. O bezstarostnou, bezodpadní, a přitom velice agilní produkci se stará automatický míchací systém. Jedná se prakticky o stejný systém dávkování jako při inkoustech v digitálních tiskárnách. Do nádob se umístí jednotlivé chemické substráty, které se dle zvoleného receptu a koncentrace automaticky naředí a dopraví do trysek pro nanášení. Systém operuje s velmi malými dávkami, a proto chytře poslouží i pro sprejování testovacích vzorků při hledání optimální receptury.

Efektivnost

Průmyslově etablovaný způsob tepelné úpravy textilie je ohřev horkým vzduchem. Ohřívaní izolantu pro vedení tepla je fyzikální nesmysl. Proto pro ohřev látky využíváme stejný princip, jakým Slunce (velmi efektivně) ohřívá naši planetu už miliardy let. Třetinová provozní cena oproti horkovzdušným řešením znamená, že i přes využívaní elektrické energie je provoz naší technologie levnější než jiné plynové systémy. Ohřev je možné kdykoli zastavit bez rizika poškození látky. Navíc nevyžaduje žádný čas na předehřátí.

Pro maximalizaci výkonu a aditivní redukci nákladů je každý modul opatřen vlastním rekuperátorem tepelné energie, který odevzdává teplo z odpadních par do přiváděného čerstvého vzduchu. Protiproudý rekuperátor byl vyvinut interně, speciálně pro tento účel a dá se kompletně rozebrat a jednoduše vyčistit. Absolutní kontrolu nad teplotou látky zaručuje unikátní měřící systém pomocí infračervených kamer. Ty monitorují teplotu celého povrchu zpracovávané látky, přičemž zónově regulují ohřevná tělesa a rychlost produkce. Látka proto vychází vždy optimálně upravená, a to při minimálních nákladech. Ohřev je realizován pomocí emitorů elektromagnetického záření v infračerveném spektru. Jelikož se jedná o vlnění, na přenos není potřeba žádného hmotného média. Pohlcení tohoto záření jakýmkoli objektem má za následek jeho ohřátí. V našem případě se tedy teplo vytváří přímo v látce, přesně tam kde je ho potřeba, bez použití transferového media.

Modularita

Omezení nemá nikdo rád, a proto nechceme klást žádné ani našim zákazníkům. Naše technologie je proto od počátku navržená s co největší modulárností a univerzálností. Umíme se také přizpůsobit každé digitální textilní tiskárně. Navíc je možné rozšířit i již existující technologické zařízení. Takže můžete začít v malém a pak technologii jednoduše rozšiřovat s růstem vašeho podnikání.